ENGINEERING SERVICES & CONSULTING

Català | Castellano | English
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

SERVEIS

ENGINEERING SERVICES & CONSULTING
small logo

SERVEIS

Gestionen projecte en qualsevol de les seves fases. La gerencia de projectes es l’aplicació dels coneixement, habilitats, eines i tècniquesa les activitats del projecte per satisfer els requeriment del mateix.

Aquest servei s’adequa a les necessitats del client i pot consistir en la redacció de qualsevol tipus de projecte o en l’assessorament per a la implementació de la gerencia de projectes, disseny de programes de capacitació , els quals son dissenyats amb base a la guia gerencia de projectes del PMI (PMBOK Guide).

Industrial Redacció i desenvolupament de projectes de diferents tipologies... [Veure més]

Medi Ambiental Redacció i desenvolupament de projectes de diferents tipologies... [Veure més]

Obra civil Redacció i desenvolupament de projectes de diferents tipologies... [Veure més]

©2009 Engineering Services & Consulting