ENGINEERING SERVICES & CONSULTING

Català | Castellano | English
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

OBRA CIVIL small logosmall logo

ENGINEERING SERVICES & CONSULTING
small logo

OBRA CIVIL

Engineering Services & Consulting, realitza la redacció i desenvolupament dels projectes de les següents tipologies:

 • Construcció modificació decarreteres .
 • Construcció de línies de ferrocarril.
 • Ports comercials, pesquers o esportius.
 • Espigons i pantalans.
 • Projecte d’edificació.
 • Projecte d’urbanització i realització de plans parcials.
 • Dics i actuacions de defensa i regeneració del domini públic maritimoterrestre.
 • Obres costeres destinades a combatre l'erosió i obres marítimes que puguin alterar la costa, Projectes d'enginyeria hidràulica i de gestió de l'aigua.
 • Plantes de tractament d'aigües residuals .
 • Dragatges fluvials .
 • Dragatges marins per a l'obtenció de sorra.
©2009 Engineering Services & Consulting