ENGINEERING SERVICES & CONSULTING

Català | Castellano | English
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

MISSIÓ

ENGINEERING SERVICES & CONSULTING
small logo

MISSIÓ

Engineering Services & Consulting, “Som un grup d’empreses d’enginyeria amb l’objectiude desenvolupar qualsevol tipus de projecte aplicant les solucions tecnològiques per respondre a necessitats dels nostres clients amb l’objecte de obtindre benefici mutu.”


Engineering Services & Consulting, portarà a fi la seva missió amb el compromís amb la qualitat amb la gestió, amb el desenvolupament dels seus dissenys amb respecte al medi ambient i sota els criteris de sostenibilitat, amb la garantia de seguretat, optimitzant i rentabilitzant de forma competitiva els seus recursos i amb especial cura amb el capital humà de les empreses que formen el grup.

 

©2009 Engineering Services & Consulting