ENGINEERING SERVICES & CONSULTING

Català | Castellano | English
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

MEDI AMBIENTAL small logosmall logo

ENGINEERING SERVICES & CONSULTING
small logo

MEDI AMBIENTAL

Engineering Services & Consulting, realitza la redacció i desenvolupament dels projectes de les següents tipologies:

 • Llicències d'autorització medi ambienten les àrees .
  • Agricultura, silvicultura, aqüicultura i ramaderia.
  • Dragatges .
  • Instal·lacions i infraestructures energètiques.
  • Infraestructures de transport
  • Projectes d'enginyeria hidràulica i de gestió de l'aigua.
 • Avaluacions mediambientals .
 • Direcció d'obres .
 • Estudis mediambientals .
 • Estudis de contaminació acústica .
 

 

 

©2009 Engineering Services & Consulting