ENGINEERING SERVICES & CONSULTING

Català | Castellano | English
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

INDUSTRIAL small logosmall logo

ENGINEERING SERVICES & CONSULTING
small logo

INDUSTRIAL


Engineering Services & Consulting, realitza la redacció i desenvolupament dels projectes de les següents tipologies:

 • Projectes elèctrics d'AT i BT .
 • Projectes de gasos combustibles (GC) .
 • Projectes d'aigua calenta sanitària, calefacció, climatització .
 • Projectes de fred industrial .
 • Projectes d'aparells elevadors i grues .
 • Projectes d'aparells de pressió
 • Projectes d'emmagatzematge de productes químics .
 • Projectes d'instal·lacions frigorífiques .
 • Projectes de productes petrolífers: emmagatzematge ús propi, benzineres .
 • Construcció, llicències de naus industrials .
 • Legalitzacions .
 • Estudis de seguretat i salut .
 • Coordinació de seguretat en obra .
 • Plans de seguretat i salut .
 • Informes pericials .
 

 

 

 

©2009 Engineering Services & Consulting